۲۳ آذر ۱۳۸۷

کارگر کوره پز خانه

کارگران کوره‌پزخانه در پاکدشت ورامین

این كارگران به صورت خانوادگی در کوره‌پزخانه مشغول به كارند و زنان و کودکان بخش عمده ایشان را تشكیل می دهند و روزی چهارده ساعت كار فرصت چندانی برای رسیدگی به خانواده را باقی نمی‌گذارد.گارگران اکثرا کردهایی هستند که از روستاها به شهر مهاجرت کرده‌اند و شش ماه در سال به كار مشغولند.

The brick kiln workers in Pakdasht in Varamin city.Varamin is  located in south east of Tehran
The whole families of the workers are engaged in the labor and majority of them are women.Most of these workers are Kurd immigrants from villages.
14 hours of hard work a day does not leave any free time for attending children and the family.
These workers work six months a year.

بهراد .ن [ ۲۷ دى ۱۳۸۷ ]

منم مثل سحر البته قبلآ بعضی از کارهاتون را دیدم


sahar.m [ ۲۲ دى ۱۳۸۷ ]

bam harf mizane.... eine ye sher


فرشاد پالیده [ ۲۴ آذر ۱۳۸۷ ]

عجب عمق میدانی داره ...

من تازگی ها به این نیمه صورت ها علاقه مند شدم


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی : Security Code :
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
205469